L I T E - S L O V A K IA S K, s. r. o. www.lites-sk.sk, lites@lites-sk.sk
Sídlo: Kvetná 16, 900 29 Nová Dedinka + 4 2 1 (2) 4 5 6 4 6 9 8 4
Prevádzka: Lichnerova 40, 903 01 Senec 0903 261 247, 0903 445 158